I Gwiaździsty Rajd Rowerowy
„Bojowym Szlakiem ks. Ignacego Skorupki”
REGULAMIN

W I Gwiaździstym Rajdzie Rowerowym Bojowym Szlakiem ks. Ignacego Skorupki mogą brać udział osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, pod warunkiem zapoznania się z niniejszeym regulaminem.

Koniecznie należy posiadać sprawny technicznie rower, dobre chęci i pozytywne nastawienie. Oprócz roweru zabrać należy: kurtkę wiatrową, najlepiej pelerynę przeciwdeszczową, czapkę lub chustkę na głowę, okulary przeciw słońcu, wiatrowi. Zalecany jest kask! Na drogę oprócz ulubionych przekąsek warto zabrać butelkę z wodą z sokiem oraz żelki. Cukier daje energię; żelatyna dobrze wpływa na stawy. Dobrze jest ze sobą zabrać łatki lub dętkę oraz pompkę, bandaż, plaster opatrunkowy, wodę utlenioną i gazę.

I. Nazwa Imprezy

I Gwiaździsty Rajd Rowerowy „Bojowym Szlakiem ks. Ignacego Skorupki”

II. Termin

wyjazd - 15 maja 2010 r. (sobota) czas i miejsce ustala opiekun grupy,

spotykamy się o godz. 12.40 w Ossowie na przygotowaniu do Mszy Świętej przy kaplicy na cmentarzu (celebrowanie Eucharystii rozpoczyna się o godz. 13.00). Zachęcamy do krótkiej modlitwy przy krzyżu upamiętniającym śmierć ks. I. Skorupki

III. Cel Rajdu

  • Promocja postaw patriotycznych
  • Popularyzacja historii „Cudu nad Wisłą” i sylwetki ks. Ignacego Skorupki
  • Aktywny wypoczynek

IV Pomysłodawca

Kuria Diecezji Warszawsko – Praskiej, Kuria Metropolitarna Warszawska, Kuria Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „Arka”, Duszpasterstwo Akademickie św. Anny w Warszawie i Warszawskie Towarzystwo Cyklistów

V. Organizator

Organizatorami są opiekunowie grup wyruszających z poszczególnych miejscowości. Są oni odpowiedzialni za trasę przejazdu i bezpieczeństwo grupy.

VI.Zgłoszenia grup do: ks. Janusza Kopczyńskiego (xjanusz@wierzymy.pl), ks. Michała Muszyńskiego (michal.muszynski@swanna.waw.pl)

VII. Patronat Honorowy przyjęli:

  • Ks. Abp Henryk Hoser, Ordynariusz Diecezji Warszawsko – Praskiej
  • Ks. Abp Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski
  • Ks. Bp. Gen. Dyw. Tadeusz Płoski, Biskup Polowy Wojska Polskiego (zmarły tragicznie 10.04.2010 r. pod Smoleńskiem)

VIII. Patronat Medialny.

Tygodnik „Idziemy”, Radio Warszawa 106,2

IX. Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie się decyzjom opiekuna rajdu. 

2. Uczestnikiem rajdu rowerowego może być osoba, która spełni następujące warunki:

  • jest pełnoletnia
  • jest niepełnoletnia i posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych
  • zapozna się z życiorysem ks. Ignacego Skorupki

3. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower

4. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze.

5. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

6. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią.

7. Dopuszcza się korzystanie z jezdni (w mieście i poza miastem ) w przypadku braku pobocza na zasadach określonych w kodeksie drogowym, pamiętając, że obowiązuje jazda w rzędzie. Kolumna może liczyć do 10 osób i poruszanie się po prawej stronie jezdni.

8. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.

9. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisy o ruchu drogowym.

10. Każdy powinien posiadać dokument tożsamości.

11. Wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego

12. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

13. Uczestnicy rajdu biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów, wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju muszą odbywać się w bezpiecznym miejscu, na poboczu.

X. Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy rajdu i szczególną troskę o środowisko naturalne.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwo w rajdzie na koszt i ryzyko uczestników

2. Każdy uczestnik ubezpiecza się we własnym zakresie

3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem.

4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy zawodów oraz w przejeździe, w ramach rajdu rowerowego.

5. W czasie całej imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

6. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.

7. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów i patronów medialnych.

8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.